Welkom

OM Management & Advies biedt u een persoonlijke, slim & stout benadering, begeleiding en ondersteuning van uw (persoonlijke of organisatie) vraagstuk(ken). Thema’s zijn uw reflectie, wendbaarheid, flexibiliteit, ethiek, leiderschap, effectiviteit, en een constructief verandervermogen. Zie Activiteiten en Visie.

Wij realiseren met u samen Innovatief kijken naar vraagstukken en Inspireren om te komen tot betere realisatie en prestatie van u zelf of uw organisatie. Een voorbeeld is onze aanpak van langdurig of herhalend verzuim. Een voorbeeld: Bij een Burn out, samen in een numerologie-gesprek vanuit je geboortedatum naar jezelf en de patronen te kijken om inzicht te krijgen in je levenscyclus en je invloed daarop. Uitdagend, Herstellend en Inspirerend. Zie Wie zijn wij.

Disconnect to Reconnect nodigt u uit tot inspiratie. Voor u zelf, voor uw team. Afstand nemen, loslaten en opnieuw keuzes maken om tot een succesvolle aanpak te komen. Zelf of samen kijken en werken aan leiderschap in jezelf, je rol en positie in het team en de organisatie. Doorzien wie je bent en welke rol(len) je wilt en kunt vervullen. Zie DigiDetox.

Wij beschikken over een bewezen staat van dienst om Slim & Stout de gewenste inzichten, oplossingen en resultaten met u te realiseren. Zie Opdrachten en Relaties.