Opdrachten

Algemeen

 •  geven van persoonlijk consult en workshops voor Inzicht en Bewustwording in jouw Leven: Het leukste wat je kunt zijn is Jezelf.

Gezondheidszorg

  • inspirator Nieuw leiderschap voor de Zorgprofessional, middels spreken op congres, thema en workshop
  • projectmanager ‘business case zorghotel en oprichting van zorghotel’ in samenwerking met hotelaccommodatie (financiering, personele inrichting, commerciële activiteiten voor instroom cliënten, inrichten samenwerkingsverbanden)
  • adviseur voor Verdieping Evaluatie traject RvT op inhoud en uitvoering
  • projectmanager Begeleiding Nieuwbouwproject Levensloopbestendig Wonen
  • begeleider van een bestuurder Cooperatie in doorontwikkeling van de organisatie van pioneer- naar beheerfase
  • adviseur binnen Algemeen Ziekenhuis voor inrichting flexibiliteitsbureau welke een optimale bijdrage kan leveren aan gewenste kwanti-en kwaliteitsflexibiliteit

Zakelijke Dienstverlening

  • begeleidingstraject directie organisatie binnen Flexbranche naar uitbreiding en verhoging niveau van dienstverlening
  • begeleiding directie bij operationalisering bureau op gebied van selectie, advies en coaching van inrichting van de administratieve organisatie, opmaken en uitvoeren van communicatieplan, acquisitieplan, werving-selectieplan, intakeprocedure, matchingprocedures etc.
  • training op het gebied van arbeidsrecht, ethiek, ziekteverzuim, functioneringsgesprekken; van ontwikkeling van lesmateriaal, lesplan tot het uitvoeren van de trainingen
  • advisering van organisaties binnen zakelijke dienstverlening over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij aanstelling en ontslag
  • coachingsopdrachten op het gebied van loopbaan-interventie-begeleiding, vergroting van regelmogelijkheden van de medewerker in zijn/haar probleemoplossend vermogen
  • begeleiden en uitvoering geven aan een wervingscampagne van uitwerking van besproken functies naar functiebeschrijving, advertentietekst, advies mediakeuze, interne communicatie, training leidinggevende in voeren van werving-selectiegesprek
  • commercieel manager (zorgdragend voor externe gerichtheid van medewerkers, acquisitieplan en implementatie van commerciële aanpak)
  • adviseur voor het opzetten van een intern mobiliteitscentrum in samenwerking met externe mobiliteitspartners om 1250 medewerkers extern te herplaatsen binnen zakelijke dienstverlening

Industrie

  • onderzoek en inrichting van een flexibiliteitsmodel voor meerdere productiebedrijven om te komen tot vergroten van aanpassingvermogen van de organisatie door veranderingen door te voeren op factor Personeel/Arbeid:
   • invoering van functionele flexibilisering op basis van 4 niveaus
   • invoering van contractflexibilisering
   • draaiende Arbeidspool
  • advisering van organisaties binnen chemie, voedings- en genotsmiddelen industrie en logistiek op het gebied van interne flexibilisering mogelijkheden, concepten en oplossingen
  • begeleiding logistieke dienstverlener in optimalisering personele organisatie in relatie tot mutaties in orderportefeuille, piek- en daltijden van werkaanbod en wens tot efficiënte en effectieve personele organisatie
  • advisering van MKB-bedrijf over arbeidsrechterlijke vraagstukken bij aanstelling en ontslag
  • invulling rol van PZ functionaris bij MKB-bedrijf op afroep
  • coachingsopdrachten op het gebied van loopbaan-interventie-begeleiding, vergroting van regelmogelijkheden van de medewerker in zijn/haar probleemoplossend vermogen

Overheid

  • personeelsfunctionaris/adviseur (ombouwen van personeelsadministratie naar P&O afdeling, inrichting beoordelingssystematiek, competentiemanagement, personeelshandboek, ziekteverzuimbegeleiding, scholingsplan)
  • training op invoering van competentiemanagement voor middelgrote organisatie
  • coachingsopdrachten op het gebied van loopbaan-interventie-begeleiding, vergroting van regelmogelijkheden van de medewerker in zijn/haar probleemoplossend vermogen