Wie is

die vrouw als RaadGever, Waarnemer en Luisteraar ??

Vanuit een verpleegkundige start van haar werkzame leven is Brigitte terecht gekomen in de commerciële dienstverlening en advisering op inzet van flexibiliteit, kwaliteit en verandering. Deze werkervaringen zowel in loondienst, ondernemer en als ZZP’erhebben haar andere kijk op (bedrijfs)leven en zorg bij elkaar gebracht. De eigen (levens)ervaring en visie op de zorg/leiderschap van Brigitte is verder opgebouwd in verschillende rollen: verpleegkundige, ervaringsdeskundige, interim manager en bestuurder, coach, adviseur, vrouw, partner, moeder, vriendin, tante, zus, ZZP’er, ondernemer, toezichthouder, mantelzorger en vrijwilliger.

Vanuit een persoonlijke bezieling en passie, gevat in OM Management & Advies en Slim & Stout wil zij een bijdrage leveren aan de koers/verschuiving van de persoonlijke ontwikkeling van ieder mens, man en vrouw. Samen kijken en onderzoeken en gaan vertrouwen op die eigenkracht die er is, mag zijn en iets moois kan realiseren. Samen kijken en ervaren: “ Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan.”

Maar ook voor een team/ de organisatie / zorginstelling, die op weg is naar herinrichting / aanpassing van de organisatie, aansluiting zoekend op de veranderende arbeidsmarkt, leiderschap- en zorgvraagstukken en financiering van de onderneming.

Dwars-denken is de wijze waarop Brigitte inspiratie aanreikt – adviseert in haar netwerk op beslissers en beïnvloedersniveau.

Vanuit een persoonlijke passie en (levens)ervaring, vervat in Slim & Stout worden tal van onderwerpen, aspecten, vragen en kaders besproken, bezien en beluisterd. Meer weten: www.slimenstout.nl

Lichtje

Het leven van Brigitte staat in het teken van het laten schijnen van een lichtje op een aspect van jou of je team of de organisatie. Dat lichtje als basis geeft beweging, inzicht, kijk, vraagstelling en verandering op thema’s die niet altijd worden besproken. Maar als ze worden besproken geven ze richting, keuzes en inspiratie om een stap verder te komen: om je pad te gaan lopen. Het is immers zo dat een pad ontstaat door erop te lopen.

Het leukste wat je kunt ZIJN is jezelf. 

Als je daar bent, heb je je bestemming bereikt om te zijn wie je bent, in volle kracht en omvang, in staat om wat je wilt te realiseren.

Nodig Brigitte uit om je met het lichtje te laten verrassen, confronteren, verwonderen en inspireren.